1. joulukuuta 2017

About My Studies

Heippa tyypit!

Ihanaa joulukuun ensimmäistä! Muutamat teistä toivoivat, että kirjoittelisin tänne blogiin tämänhetkisistä opinnoistani, joten päätin tässä postauksessa avata teille hieman vaihto-opintojani, kandidaatin tutkintoa ja tulevaisuuden suunnitelmiani opintojen suhteen.

Hi guys!

Have a lovely December first everyone! Some of my readers have been hoping that I would write about my studies so I decided to write you a bit about my exchange studies, Bachelor's degree, and future plans related to my studies.

IMG_3265

IMG_3256

IMG_3269

IMG_3247

Vaihto-opiskelu

Suoritan parhaillaan vaihtolukukautta Stuttgartin yliopistossa, Saksassa. Saksassa talvilukukausi kestää lokakuun puolestavälistä helmikuun puoleen väliin, minkä jälkeen maaliskuun aikana normaalisti tentittäisiin kirjallisesti, mutta meillä vaihto-opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa tentit suullisesti heti luentojen loputtua, helmikuun puolessa välissä. Suoritan vaihtoni aikana neljä kurssia, joista kahta opetetaan englanniksi; Behavioural Operation Management ja International Purchasing and Supply Management ja kahta saksaksi; Strategisches Management ja Leadership & Organisation. Jokainen kurssi on kuuden opintopisteen arvoinen ja tuo kuusi opintopistettä käsittää viikossa yhden 1,5 h luennon ja yhden 1,5 h harjoituksen. Kursseilla ei kuitenkaan ole läsnäolopakkoa, joten olen päättänyt osallistua ainoastaan luennoille, jolloin minulla on koulua torstaisin klo 9.45-17.15. Päätin jo viime keväänä, että vaihdon aikana tulen tekemään vain tarvittavan, jotta saan raavittua pakolliset 20 opintopistettä kasaan. Toiveenani oli saada kaikki kurssit yhdelle tai kahdelle päivälle, jotta voisin keskittyä vaihdon aikana enemmän itseeni ja tulevaisuuden suunnitelmiini. Tässä onnistuttiin, enkä ole oikeastaan tehnyt luennoilla istumisen ja muistiinpanojen raapustamisen lisäksi mitään muuta vaihto-opintojeni eteen. Toivotaan, ettei tämä kostautuisi helmikuun puolessavälissä kovin pahasti...

Exchange studies

I'm currently studying at the University of stuttgart in Germany. In Germany the winter semester starts in October and lasts until February. Exams are placed in March but exchange students have the opportunity to do them already in February as an oral exams. I take four courses during my exchange semester: Behavioral Operation Management and International Purchasing and Supply Management in English and Strategisches Management (Strategic Management) and Leadership & Organisation in German. Each course is worth of 6 ECTS credits and those 6 ECTS credits include 1,5 h lecture and 1,5 h excercise per week. However, participation is not mandatory so I'm attending only to the lectures, which means that I have Uni on Thursdays from 9.45 am until 17.15 pm. Thus, can be said that I have done only what is demanded related to my exchange studies. Nothing extra. I hope this will not come to me later...

IMG_3842

Kandidaatin tutkinto

Olen suorittanut 161 opintopistettä Vaasan yliopistossa ja vaihdosta saan yhteensä 24 opintopistettä, minkä jälkeen minulla on 185 opintopistettä kandidaatin tutkintoani varten kasassa. Ajattelin tosin siirtää yhden 5 opintopisteen arvoisen ylimääräisen saksan kielikurssin maisterini opintopistepottiin, jolloin läsnäolo maisterivaiheessa joustaa hieman. Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoni on siis tällä hetkellä vaihtoa vaille valmis, sillä tein kandidaatin tutkielmani jo viime keväänä ja sain siitä toiseksi parhaan arvosanan eli 4. Tajusin näin jälkeenpäin, etten koskaan muistanut tehdä kandidaatin tutkielmasta postausta, vaikkaa tarkoitus olikin, joten tiivistän tähän muutamia ajatuksiani siihen liittyen. Mielestäni kandidaatin tutkielmaa tehdessä tärkeintä on: 

A) Valita aihe, joka kiinnostaa sinua ihan oikeastiMinä kirjoitin tutkielmani otsikolla: "Building an International Personal Lifestyle Brand Through Social Media" ja vaikka olen kyseisestä aihepiiristä niinkin kiinnostunut, että luen aiheeseen liittyviä artikkeleita ihan vapaaehtoisesti vapaa-ajallanikin, niin kyllä se vaan kuulkaa joinakin päivinä tökki, kun kirjastossa istuttiin lukemassa aiheeseen liittyviä artikkeleita viikon jokaisena päivänä vähintään neljä tuntia.

ja 

B) Asennoitua tutkielman tekemiseen niin, että se on vasta harjoitusta gradua varten. Kun tutkielmaa ei pidä turhan isona mörkönä, niin tekeminen helpottuu huomattavasti. Ja kun ihan oikeasti, ei sillä kandidaatin tutkielman arvosanalla ole loppujen lopuksi oikeastaan sen enempää merkitystä kuin muillakaan kandidaatin tutkinnon kursseilla. Tai no, toki jotkut yliopistot saattavat kysyä tutkielman arvosanaa maisterihaussa ja onhan sillä myös hieman enemmän painoarvoa verrattuna tavallisiin kursseihin, sillä siitä saa enemmän opintopisteitä, mikä tietenkin vaikuttaa suoraan painotettuun keskiarvoon. Oletan kuitenkin, ettei kandidaatin tutkielmassa kuitenkaan vaadita vielä ihan yhtä paljon kuin gradussa, sillä se on todennäköisesti opiskelijan ensimmäinen laajamittainen tieteellinen, kirjallinen tutkielma.

Viimeisimpänä, muttei suinkaan vähäisimpänä alleviivaisin vielä suunnittelun ja vertaistuen merkitystä. Kandidaatin tutkielmassa pätee vahvasti sanonta: "Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.", täten suosittelen käyttämään runsaasti aikaa tutkielman rakenteen ja sisällön suunnitteluun, koska silloin itse tutkielman kirjoittaminen helpottuu huomattavasti, eikä tule tehtyä turhaa työtä, kun ei joudu kumittamaan jo kirjoitettua tekstiä jälkeenpäin. Minä esimerkiksi suunnittelin tutkielmani sisällysluettelon pää- ja alaotsikkoineen kokonaan valmiiksi ennen kuin ryhdyin kunnolla kirjoittamaan. Toki jälkeenpäin piti hieman muokata otsikkojen sanamuotoja ja järjestystä, jotta tutkielmasta tuli johdonmukainen ja ehyt kokonaisuus, mutta minulla oli kuitenkin koko ajan selkeä kuva tutkielmani sisällöstä kokonaisuudessaan. Vertaistuen merkitystä alleviivaan siksi, että minulla sitä ei ollut - ja sen kyllä huomasi! Minä kirjoitin kandidaatin tutkielmani etänä Helsingissä ja noin puoli vuotta muita vuosikurssilaisiani etuajassa, jolloin sain ihan yksinäni kiroilla lähdeviittauksia kantapään kautta opetellessani ja deadlinejä kauhulla odottaessani. Suosittelen siis lämpimästi tukeutumaan sielunsiskoihinne ja -veljiinne, sillä jaettu suru on vain puoli surua ja jaettu ilo kaksinkertainen!

Bachelor's degree

I have completed 161 ECTS credits at the University of Vaasa and I'll get 24 ECTS credits from my exchange semester. After that I'll have 185 ECTS credits in total for my Bachelor's degree. I've planned though that I would pass one German language course worth 5 ECTS credits to my Master's degree to ease the requirement of presence. My Bachelor's degree will be ready right after the exchange semester, because I already did my Bachelor's thesis last spring from which I got the second best grade. I haven't made a post about Bachelor's degree, even though I was supposed to so I decided to share some of my thoughts and experiences related to that in this post. In my opinion, when doing a Bachelor's thesis, the most important thing is:

A) To choose a topic that really interests you. My thesis was titled as: "Building an International Personal Lifestyle Brand Through Social Media" and even though I'm so interested about that subject that I read related articles voluntarily on my free time, yet some days I was so fed up after browsing related articles on each day of the week for at least four hours a day.

and

B) To think that Bachelor's thesis is just a practice for Master's thesis. As it really is. When you don't consider the thesis as a big monster, writing becomes much easier. After all, the grade of a Bachelor's thesis is no more important than the other Bachelor's degree courses'. Of course some Universities may ask the grade of the Bachelor's thesis in their Master's degree application and because it gives you more credits than normal courses it affects more to your weighted GPA. However, I assume that the Bachelor's thesis doesn't require as much as Master's thesis, because it's usually the first large-scale, scientific, and written study by the student.

Last but not least, I underline the importance of planning and peer support. Well planned is half made so I recommend to use a lot of time to plan the structure and content of the thesis. Then the writing part will be facilitated and no unnecessary work will be done. For example, I planned the table of contents completely before I started typing. Of course I had to modify the wording and order of the titles in order to make the thesis coherent but I still had a clear picture of the content all along. The importance of peer support is underlined because I know it is important because I didn't have it. I wrote my thesis in Helsinki and about half a year before than my classmates, which meant that I had to agonize all alone with the source references and deadlines. Therefore, I warmly recommend that you rely on your soul sisters and brothers. Shared joy is a double joy; shared sorrow is half a sorrow!

IMG_3840

Tulevaisuuden suunnitelmat

Minulla on opinto-oikeus Vaasan yliopiston International Business maisteriohjelmaan, mutta tällä hetkellä muutto takaisin Vaasaan vain noin reilun vuoden mittaiseksi ajanjaksoksi tuntuu jotenkin todella turhalta ja vaivalloiselta kaikkine asunnon etsimisineen, vuokraamisineen ja muuttokuormineen. Tämän vuoksi olen päättänyt hakea maisteriohjelmiin Helsinkiin ja/tai ulkomaille. Useimpiin maisteriohjelmiin vaaditaan vähintään 3 tai 3,5 keskiarvo (tai vaihtoehtoisesti tietty pistemäärä GMAT kokeesta), joka minulla onneksi on, mutta monet maisteriohjelmista ovat englanninkielisiä, jonka vuoksi minulta vaaditaan myös tietty pistemäärä kansainvälisestä englannin kielitestistä (TOEFL, IELTS, CPE etc.). Minä tein syksyllä Suomessa Helsingissä jo kertaalleen TOEFL -kielitestin, jossa mitataan kuullun ja luetun ymmärtämistä sekä suullista että kirjallista osaamista. Sain ensimmäisellä yritykselläni valitettavasti vaaditun 92 pisteen sijaan 72 pistettä, joten joudun tekemään testin uudelleen. Toinen yritykseni on viikon päästä perjantaina täällä Saksassa Heidelbergissä. Kirittävää on reilusti, mutta myös luottamusta löytyy nyt rutkasti enemmän, kun olen testin jo kertaalleen nähnyt ja tehnyt, joten tiedän, mitä odottaa ja mitä minulta vaaditaan. Edellisellä kerralla en nimittäin osannut jotenkin yhtään varautua aikarajoituksiin sekä osaan menetelmistä, joilla osaamista mitattiin, ja sen vuoksi minulla meni monta kohtaa ihan lottoamiseksi. Kyseisen testin yksityiskohdista puhuminen julkisesti on sakkojen uhalla kiellettyä, joten valitettavasti en voi kertoa siitä sen tarkemmin. Sen voin kuitenkin kertoa, että helppo se ei ole ja vieläkin jännittää tuleva testi kovasti, vaikka nyt onkin takana muutama kuukausi englanniksi opiskelua ja englannin käyttöä. Jännitystä ei yhtään lievitä se fakta, että testin tekeminen maksaa aina reilu 200 euroa, ja että koko maisterihakukelpoisuuteni on tällä hetkellä kyseisestä testistä kiinni... Tämä oli yksi suurimmista syistä, miksi päätin muutama kuukausi sitten alkaa kirjoittaa englanninkielisiä käännöksiä myös tänne blogiini - kaikki keinot käyttöön! 

Pidättehän minulle viikon päästä kaikki peukut ja varpaat pystyssä? Ihanaa viikonloppua!

Future plans

I have the right to study at the International Business Master's Degree Program at the University of Vaasa but at the moment moving back to Vaasa for only about a year feels somehow pointless and complicated. That is why I decided to apply for Master's degree programs in Helsinki and/or abroad. Most of the Master's programs require at least 3 or 3.5 GPA or alternatively a certain score from the GMAT test. Luckily my GPA is high enough, but many of the Master's programs are also in English and requires a certain grade from the international English language test, which measures both the reading and the listening skills as well as oral and written skills (TOEFL, IELTS, CPE etc.). I've already done the TOEFL language test once in Helsinki but unfortunately, I got 72 points and the requirement is 92 so I have to do the test again after a week here in Germany in Heidelberg. I have a lot of catching up to do, but I also feel more confident now when I have already done the test once so I know what to expect and what it requires from me. Last time I wasn't, for example, prepared well enough for the time limit, and for that reason when the time was running out I just had to bet. Talking about the details of the test is forbidden so, unfortunately, I can't tell more than that the test isn't easy and I'm nervous about the upcoming test, even though I've studied in English and used English a lot during my exchange. And the facts that the test costs always about 200 euros and that my entire eligibility to apply to the Master's degree programs depends on this test don't help... This test was also one of the main reasons why I, for example, finally started to write also English translations to my blog. So hopefully this has helped!

Keep your fingers crossed for me next week and have a great weekend everyone!

18 kommenttia:

 1. Nää postaukset on varmasti hyödyllisiä heille joilla on esim. vaihtojutut on ajankohtaisia, mut itse lukisin mielelläni myös ihan rennolla otteella kirjoitettuja lifestyle-postauksia, nää uusimmat on ollut ehkä vähän turhan infopainotteisia mun mielestäni! Toivottavasti onnistuin antaan palautteen rakentavasti, ois nimittäin ihana jatkossakin lukee sun kuulumisia yms!:)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Moikka!

   Valitettavasti viime syksynä arkeni pyöri vahvasti noiden aiheiden ympärille, joten siksi niistä tuli kirjoiteltua enemmän ja kattavammin. :) Pyrin tulevaisuudessa rustailemaan lisää kuulumisia ja muitakin ajatuksia!

   Poista
 2. Moikka! Aallon maisterihaussa ei vaadita kielitestiä, jos on suorittanut suomalaisen ktk-tutkinnon. Sinulla riittäisi varmasti keskiarvo sinnekin

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Moikka! En ole ainakaan näillä näkymin hakemassa Aaltoon opiskelemaan. :)

   Poista
 3. Moi!
  Ootko hankkinut ton tietyn testin tuloksen vai onko sun yliopiston keskiarvo yli 3? Minne haet tarkalleen? Aaltoon vai Saksan yliopistoon?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Mun keskiarvo on yli 3. Tällä hetkellä hakukohteeni riippuvat täysin kielitestini tuloksesta. :)

   Poista
 4. Moikka! Kannattaa tehdä netistä muutama ilmainen toefl-harjoitustesti ennen varsinaista testiä, niistä on todella paljon apua! :) itsekin tein kyseisen testin viime vuonna maisteriohjelmia varten :)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Moikka! Joo ilmaisia testejä ja abitreenejä tuli rustailtua ja ne tosiaan valmistelevat hyvin siihen koetilanteeseen. :)

   Poista
 5. Moikka Anni! Onko siis niin että sun pääaine on kansainvälinen liiketoiminta eikä taloustiede? "Economics" on terminä vähän hämäävä sun instagramis biossa ja täällä blogin esittelytekstissä. Olin hetken tosi hämmentynyt tätä tekstiä lukiessani :--D

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Moikka!

   Pääaine tosiaan on kansainvälinen liikeotiminta, mutta nimikkeeltä on kauppatieteiden kandidaatti. Economics viittaa ymmärtääkseni taloustieteen lisäksi myöskin kauppatieteisiin noin niinkuin yleisesti ottaen. :)

   Poista
 6. Ite tein kans TOEFL-testin pari viikkoa sit maisterihakuja varten ja sain just tulokset, sain tarpeeksi pisteitä hakemaani ohjelmaan! :) Tosiaan hyvä jos testin rakenne on tuttu etukäteen, helpottaa hirveen paljon kun tietää mitä on seuraavaksi tulossa. Paras vinkki minkä ite sain oli että juo paljon kahvia ja ole ajoissa testipaikalla - kuulostaa ihan älyttömältä ja itsestäänselvältä mutta totuus on että kahvi auttaa kun pitää oikeesti olla skarppina neljä tuntia putkeen, ja jos pääsee ensimmäisten joukossa aloittamaan testiä niin se helpottaa puheosuutta tosi paljon, kun samassa huoneessa ei oo kymmeniä muita huutamassa samaan aikaan :D Ja tosiaan harjoitustestejä kannattaa tehdä jos et oo jo tehnytkin! Tsemppiä!

  VastaaPoista
 7. Hei! Vaihtoaikasi kuulostaa hauskalta, olisinpa itsekin lähtenyt aikoinani vaihtoon! :D miten se englannin kielen testisi meni, joka oli viime viikon perjantaina? :)

  Terveisin, monta vuotta blogiasi lukenut ano

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Moi!

   Englannin kielitesti meni paremmin kuin edellisellä kerralla, mutta valitettavasti vieläkin jäi uupumaan 3 pistettä vaaditusta 92 pisteestä... Nyt punnitsen eri vaihtoehtoja tulevaisuuden kannalta. :-/

   Poista
 8. Missä vaiheessa oot ollut tänä vuonna jenkeissä?

  VastaaPoista
 9. Kannattaa ottaa selville hyväksytäänkö myös IELTS, mä tein sen 2011 maisteriohjelmaan Itävaltaan hakiessani ja se on käsittäkseni helpompi kuin Toefl :) eli jos toi hyväksytään myös niin suosittelen tekemään sen!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Joo, näin mäkin olen nyt kuullut, kun olen selvitellyt asiaa! Voipi olla, että yritän sen tehdä tässä vielä pikaisesti... :)

   Poista

Huolehdithan omalta osaltasi, että blogin kommenttiboksi säilyy paikkana, jossa jokaisen on mukava vierailla. Kiitos positiivisesta kommentistasi!